Ledarskap

Din dröm blir verklighet

Att arbeta med coachning i sitt ledarskap för att skapa en gemensam målbild med sitt team underlättar att skapa individuella mål. Alla i teamet känner sig sedda och behövda och det leder till att det gemensamma målet blir tydligare och teamet blir starkare samt mer målinriktade.

Att hitta sin personliga ledarstil och att växa med uppgiften. Det kan vara svårt då man kan ha föreställningar om hur en ledare skall vara. Tillsammans så hittar vi din personliga stil.

Coachning för enskilda ledare eller för dig som vill bli ledare.


Familjehem och kontaktpersoner

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder familjehem, kontaktpersoner, handledning och stöd när de känner behov av mer kunskap och stöd när de har barn som utsatts för sexuella övergrepp. Då är det väldigt komplex problematik så kan det vara svårt att veta vad som kan behöva göras utöver det vanliga.

De som har familjehem eller är kontaktperson kan själva också brottas med frågor som behöver ventileras.

Ni som i er yrkesutövning möter människor som varit utsatta för sexuella övergrepp och behöver coachning i hur man möter och stöttar dessa människor.

Vi erbjuder föreläsningar och kurser i att möta människor som har varit med om trauma och hur man kan vara ett stöd i vardagen.